Mirjam

Vanuit een (al levenslange) grote bewogenheid met de natuur en met mensen, en een drang naar expressie van ervaringen en inspiraties, schilder ik, en heb ik al vele jaren voor mensen, scholen, en groepen gewerkt. Ik nodig anderen uit tot meer verbinding met de natuur, en met hun éigen natuur en intuïtieit en dit  beeldend uit te drukken.
Ik startte als welzijnswerkster (via De Kopse Hof), werkte in de natuurvoedingsbranche,  en werd later via de kunstacademie en (ook spirituele) therapieopleidingen kunstenares en therapeute. En zo kwam in Hartistiek alles hiervan bij elkaar:
Ik werk nu met kunst én mensen en in verbinding met de natuur.

In 2021 ga ik weer met mensen werken, zij het dat dat vanuit een nieuwe situatie gebeurt: vaker bij mij thuis, en nu vanuit de rolstoel (vanwege een aandoening) en daar kan ik goed mee “uit de voeten”.

Mijn situatie in een rolstoel is wel anders dan toen ik snel en handig alles regelde en overal kwam, maar waar een doel en een wil is… is een weg.
Je mag meedenken hoe we met een vraag uit het aanbod deze weg vinden!
Gelukkig ben ik verder nog steeds helder en vitaal, sta dankbaar en vreugdevol in het leven nu.
Mijn ervaringen op lichamelijk vlak hebben mij veel geleerd en moois gebracht waardoor ik oprecht achter de volgende “slogan” sta:

“De grootste reis die de mens in zijn leven maakt, is die van zijn hoofd naar zijn hart.”

uitspraak van een Sioux stam-oudste.