Mirjam

Mirjam

Vanuit een (al levenslange) grote bewogenheid met de natuur en met mensen, en een drang naar expressie van ervaringen en inspiraties, schilder ik, en heb ik al vele jaren voor mensen, scholen, en groepen gewerkt. Ik nodig anderen uit tot meer verbinding met de natuur, en met hun eigen natuur en intuïtie en om dit beeldend uit te drukken.

Studie- en werkervaringen heb ik in welzijnswerk, natuurvoeding, kunstacademie, onderwijs en (ook spirituele) therapie. En zo kwam in Hartistiek alles hiervan bij elkaar doorheen alle ervaringen :
De mens, de kunst en de natuur… een mooie en logische verbinding.
Maar wil je preciezer weten wat mijn drijfveer en levensthema is? :

“De grootste reis die de mens in zijn leven maakt, is die van zijn hoofd naar zijn hart.”

uitspraak van een Sioux stam-oudste.