Mirjam

Mirjam

Vanuit een (al levenslange) grote bewogenheid met de natuur en met mensen, en een drang naar expressie van ervaringen en inspiraties, schilder ik, en heb ik al vele jaren voor mensen, scholen, en groepen gewerkt. Ik nodig anderen uit tot meer verbinding met de natuur, en met hun eigen natuur en intuïtie en dit  beeldend uit te drukken.
Ik startte als welzijnswerkster (via De Kopse Hof), werkte in de natuurvoedingsbranche,  en werd later via de kunstacademie en (ook spirituele) therapieopleidingen kunstenares en therapeute. En zo kwam in Hartistiek alles hiervan bij elkaar:
Ik werk nu met kunst én mensen en in verbinding met de natuur.

 

“De grootste reis die de mens in zijn leven maakt, is die van zijn hoofd naar zijn hart.”

uitspraak van een Sioux stam-oudste.