Mirjam

Vanuit een (al levenslange) grote bewogenheid met de natuur en met mensen, en een drang naar expressie van ervaringen en inspiraties, schilder ik, en heb ik al vele jaren voor mensen, scholen, en groepen gewerkt. Ik nodig anderen uit tot meer verbinding met de natuur, en met hun éigen natuur en intuïtieit en dit  beeldend uit te drukken.
Ik startte als welzijnswerkster (via De Kopse Hof), werkte in de natuurvoedingsbranche,  en werd later via de kunstacademie en (ook spirituele) therapieopleidingen kunstenares en therapeute. En zo ging ik werken met kunst én mensen!

Iedereen is zoekende, reizende… en krijgt ervaringen…
leerzaam, heilzaam en fijn.
Mooie plekken, bijzondere ervaringen en inspirerende reizen die ik mocht maken zijn mooie ervaringen geweest die ik uitte met schilderijen.

In 2021 ga ik weer met mensen werken, zij het dat dat vanuit een nieuwe situatie gebeurt: vaker bij mij thuis, en nu vanuit de rolstoel (vanwege een aandoening) en daar kan ik goed mee “uit de voeten”.

“De grootste reis die de mens in zijn leven maakt, is die van zijn hoofd naar zijn hart.”

uitspraak van een Sioux stam-oudste.