Mirjam

Vanuit een (al levenslange) grote bewogenheid met de natuur en met mensen, en een drang naar expressie van ervaringen en inspiraties, schilder ik, en heb ik al vele jaren voor mensen, scholen, en groepen gewerkt. Ik nodig anderen uit tot meer verbinding met de natuur, en met hun éigen natuur en intuïtieit te drukken.
Ik startte als welzijnswerkster (via De Kopse Hof), werkte in de natuurvoedingsbranche,  en werd later via de kunstacademie en (ook spirituele) therapieopleidingen kunstenares en therapeute. En zo ging ik werken met kunst én mensen!

Iedereen is zoekende, reizende… en krijgt ervaringen…
vaak om er wat aan te leren.
De inspirerende reizen die ik mocht maken zijn mooie ervaringen geweest, maar nu ben ik, meer dan eerder, op innerlijke reis.
Het is belangrijk dat alles in mij in vreugde blijft doorstromen. En daar helpt momenteel het beste bij dat ik puur voor mijzelf schilder,
maar graag ga ik in 2021 weer wat vaker mensen werken, zij het dat dat vanuit een nieuwe situatie gebeurt: vaker bij mij thuis, en nu vanuit de rolstoel (vanwege een aandoening) maar waarmee ik goed “uit de voeten” kan! 

“De grootste reis die de mens in zijn leven maakt, is die van zijn hoofd naar zijn hart.”

uitspraak van een Sioux stam-oudste.