Aanbod

Hartistiek heeft de hele maand augustus vakantie.

In september komen er nieuwe mogelijkheden aan!
Geef je per email op voor de nieuwsbrief om bij te blijven.

* Dan bied ik bijvoorbeeld een cursus basisteken- en schildertechnieken aan. Speels en met thema’s komen teken/schildertechnische kanten langs die je handvat geven. Zoals daar zijn: perspectief, mensen en dieren in de goede verhouding, kleurgebruik en mengen, vlakverdeling etc. Altijd ten dienste van jouw eigen gevoelsexpressie, dus ook daar help ik je (als vanouds met mooie leuke oefeningen en thema’s) op weg.
* voor kleine KINDEREN komt er op vrijdagochtend poppenkast spelen en maken,(“het clowntjescircus” met Chico de leuke clownspop)
kabouter plop

TONEELWORKSHOPS voor “kinderen met een drempel of psychisch obstakel” die gegeven worden op lokatie, door een enthousiaste professionele kracht (dramatherapeute).
Ikzelf bied wederom op vraag individuele creatieve therapie, voor mensen die wat speelse steun in hun proces kunnen gebruiken. We stemmen hierin samen af. bel voor vragen hierover!

Als bijscholing annex applicatiecursus voor onderwijskrachten is er een multi teken/schildercursus!

Met tips voor diverse leeftijden en situaties, gericht op het schoolkind en klassikaal gebeuren.
(Mirjam heeft vele jaren op bijna alle Arnhemse scholen onderwijsprojectengegeven)

* Ook kun je THEMA WORKSHOPS of cursussen bekijken en aanvragen (ook met jouw eigengevormde groepje) Mijn prijzen zijn nooit een obstakel, maar ze volgen nog. lees meer over de diverse thema’s.
Lees meer...

Voor ONDERWIJSPROJECTEN of lessen: Lees meer...