Samen schilderen = samenwerken?

samen gemaakt

“samen schilderen… samenwerken?”

Dit is een schilderactiviteit die één à twee uur duurt, en waarin leerlingen zichzelf en elkaar eens beter of heel anders laten zien.

In iedere groep speelt zich door het hele lesgebeuren heen van alles af tussen de kinderen! Dat zijn soms binnenwerelden van kinderen die geen ruimte krijgen op school. En dat kunnen ook minder leuke dingen zijn. Vaak blijven wrevels een gekonkel. Maar soms uit zich dat ook wel eens in een felle strijd waar onderliggende gevoelens en ingewikkelde machtsspelletjes o.d. in hebben gespeeld. Eigenlijk zijn dat heel belangrijke dingen die soms zelfs het functioneren van de groep ondermijnen.
Verf  kan een hele luchtige, speelse manier betekenen om hiermee in de groep wat te doen. Dat hoeft dan niet zwaar te zijn en al evenmin met veel gepraat, waar de kinderen vaak ook geen zin in hebben.


We schilderen twee aan twee, (andere mogelijkheid: in groepjes) nu eens niet met je vriendje maar iemand anders uit de groep naar wie je misschien wat minder trekt. In een geleide opdracht  worden de kinderen al schilderend in een onderlinge samenwerking uitgenodigd. Ze worden daarin tot keuzes en acties  uitgenodigd die veel over hun gedrag zeggen.
Er wordt niet gepraat… de verf is nu eens de taal!
Resultaat is een schilderij met zijn tweetjes, maar… of het samen goed ging? Hield jij rekening met de wensen van de ander? Liet jij over je heen lopen?
In een nabespreking (waar ook de leerkracht bij is!) gaan we er samen naar kijken. De kinderen leren van elkaars schildering, zien in de ander opeens kwaliteiten, en kunnen hun eigen gedrag wellicht terugkoppelen naar het alledaagse gebeuren op school. Ze worden zich bewuster van hun eigen functioneren, hoe acties en reacties met elkaar samenhangen, etc.

Mirjam is geschoold in het hanteren van processen en situaties die zich binnen deze activiteit kunnen voordoen.

Doelgroep:
Groep5 t/m 8

Waar:
Op school

Periode:
Hele schooljaar

Duur:
Eenmalig anderhalf uur  Afhankelijk van de nabespreking wellicht.

Kosten:
€ 75,00  (Maar met forse korting via Kunstbedrijf!)