Mirjam

Vanuit een grote bewogenheid met de natuur en met mensen, en een drang naar expressie van ervaringen en inspiraties, nodig ik ook anderen uit tot meer verbinding met de natuur, en met hun eigen intuïtie en natuur, en zich beeldend uit te drukken of te vormen.

Ik startte als welzijnswerkster (via De Kopse Hof), werkte in de natuurvoedingsbranche,  en werd later (via de kunstacademie) kunstenares. En zo ging ik werken met kunst én mensen!
Doorheen mijn hele leven, van jongs af, was er tevens de actieve interesse en verbinding met de spirualiteit van het leven.

Ik verdiepte me in de antroposofie, bepaalde kunstenaars, boeken, etc. Ik volgde vele cursussen en opleidingen uit interesse en behoefte aan zingeving en ontwikkeling (en dat blijft),  zoals Rebirthing, verbonden lichtmeditatie, de school voor transformatiewerk “Meeuwenveen”, muziek w.o. diverse slagwerk/instrumenten, systemisch (opstellingen-)werk, esoterische scholing, (spiritueel-)creatieve therapie ( het Vrij Kunstzinnig Jaar en academie Cochenille) diverse massage-soorten en Holistic Pulsing. En ook bijscholingen op het gebied van didactiek, kunsteducatie en kunstvak-technische kennis. Mijn hoofd, hart en handen werken graag samen in een afstemming!

Maar bovenal ben ik een mens die graag en vaak met de handen werkt.
Ik vind het ’t fijnst als ik mijn kennis, vaardigheden en ervaringen kan inbrengen in al mijn werk. Zo is immers het leven bedoeld: kennis en bewustzijn leven… steeds weer en bewust meebewegend met alle veranderingen die er plaatsvinden.
Ik ben 61 jaar en moeder van twee grote mooie dochters die ook al op hun weg zijn op deze manier; ik leer ook van de nieuwe generatie!

Graag help ik mensen mee hun weg te vinden in een vernieuwend scheppingsproces…
Iedereen is zoekende, reizende. Leuk om vanuit herkenning samen te werken.
Voor mij het allerfijnst als ieders creativiteit vreugdevol kan stromen en de blijheid en creativiteit positief doorwerkt, op henzelf en dan dus ook op heel het leven en heel de aarde.

Zelf maak ik ook allerlei werk, wat vooral met veel plezier en vanuit mijn inspiraties tot stand komt.
 

“De grootste reis die de mens in zijn leven maakt, is die van zijn hoofd naar zijn hart.”

uitspraak van een Sioux stam-oudste.