Creatieve therapie of begeleiding/coaching.


  
 Het aanbod:

* Schilderles of begeleiding. Individueel of klein groepje.

* Creatieve therapie(begeleiding)  voor kinderen
* Creatieve therapie (begeleiding of coaching volwassenen)
* Beeldende middelen in mijn praktijk als therapeut. 
   Een module voor professionals!


Vergoeding?
In 2018 niet aangesloten bij de  Nederlandse Vereniging van Beeldende Therapie – NVBT
Jammer voor diegenen die hierdoor niet met een aanvullende verzekering de kosten vergoed krijgen.
De nieuwe tarieven zijn echter wel al laag !

Creatieve therapie voor kinderen:
Bij kinderen helpt muziek, tekenen en schilderen erg goed bij spanningen en/of blokkades op elk gebied.
Zie verder naar onder scrollend meer.

Creatieve therapie of begeleiding bij volwassenen:
Individuele begeleiding in schilderprocessen, ook mogelijk met tekenen of boetseren.

Tijden:     Mogelijkheden voornamelijk overdag, maandags, woensdags en donderdags.
Duur:       Ruim twee uur. Kan bijv. eens per maand, of incidenteel.
Prijs:       € 40,00
Info:         Bel voor info of een afspraak.

Als het beter voelt bovenstaande met mij individueel te doen, kun je eens bellen voor meer informatie.
Er kunnen in je leven momenten en situaties zijn waardoor je zó gericht moet zijn op jezelf, dat een groep niet prettig is (of niet veilig).
We gaan dan samen kijken waar heel specifiek de behoefte ligt of er mogelijkheden zijn om met klei, verf of anders, iets van jou vorm te geven en/of te onderzoeken in jezelf. Je blijft daarin zelf degene die beslist of aangeeft, en dus de regie over jezelf houdt. In deze setting kan je wellicht tot dieper inzicht en stroming komen, en juist dát geeft verlichting/heling. Het  schept vreugde als de creatieve stroom er weer is! En vreugde biedt op alle fronten in je leven vooruitgang.

Heb je behoefte aan individuele schilderles?

Je bent altijd welkom voor een persoonlijkere begeleiding in jouw schilderprocessen. Ook voor eenmalig.
Misschien ben je vast gelopen, misschien heb je een specifieke vraag… bel gerust eens om dat te bespreken.

Beeldende middelen gebruiken in een praktijk als therapeut. (zie ook Agenda!)

Hoe zet ik beeldende middelen in in mijn praktijk als therapeut?
Vanwege veel terugkomende interesse en vragen is het dit jaar mogelijk om als therapeut kennis te maken met beeldende middelen, die je daarna in kan zetten.
Mirjam kan dit vanuit haar jarenlange ervaringen en opleidingen, ook als therapeute, goed begeleiden.
Bovendien is haar meerwaarde dat ze op de eerste plaats naar de mens  kijkt, en niet naar de methode of boeken (die natuurlijk daarnaast een meerwaarde kúnnen hebben).
Gelijkwaardigheid op alle niveaus van hulpverlening is een uitgangsvisie die zij vanuit ervaring en ideologie in de praktijk stimuleert.
Er worden veel ideëen, methodes, inzichten, opdrachten, materialen en situaties aangedragen die dit een bijzonder leerzaam traject maken!
Bovendien werken we zodanig, dat je eerst zelf ervaart, en daarbij dan de mogelijkheden en beperkingen ervan gaat zien en horen.
We gaan zelf aan de slag en bekijken de inzetbaarheid,  toepasbaarheid en werking in de praktijk, evt. met opdrachten voor in je werksituatie.
De cursus heeft een “organisch” verloop, wat wil zeggen dat wat zich aandient de ruimte krijgt.

 Heb je interesse? Mail dan info@hartistiek.nl met je gegevens en vragen.

Lekker timmeren

muziek maken, schilderen, boetseren, knutselen:
Creatieve therapie of begeleiding voor kinderen

Speciaal voor kinderen die minder goed gedijen in een groep.
Of kinderen die snel blokkeren door een gebrek aan eigen vrijheid en teveel last hebben van schoolsheid en presteren.
Een kind kan bij mij schilderen en tekenen,
maar ook een start maken met muziek, kennismaken met  notenschrift,  ritme, melodie, en de eerste beginselen van  gitaar, piano, drums.
Ik doe bovenstaande individueel, en ook met een mini-groepje
en het wordt door kinderen als erg leuk ervaren. Niet prestatie krijgt de nadruk, maar het plezier! En dat werkt!

Individueel: €40,00 per uur. Groepjes: Tijden en prijs in overleg.
Korting bij meerdere kinderen samen en cyclus van 5x.
Geen les? niet betalen! (dus niet betalen bij uitval, ziekte of vakantie)

Boetseren als vormende kracht.

Boetseren als vormende kracht.

Bij kinderen helpt muziek, tekenen en schilderen erg goed bij spanningen en/of blokkades op elk gebied.
Kinderen hebben soms wel een drang of behoefte aan expressie maar durven niet… of nog niet in een groep… of ze zijn afgeschrikt omdat het hen een associatie geeft met school of “moeten presteren”.
Kinderen hebben soms te kampen met problemen en behoefte aan echte ontspanning waarbij ze wel “gezien” worden.
Hier moet dan individueel naar gekeken worden. De creatieve therapie bij mij is laagdrempelig. Kinderen voelen heel goed of iets echt is, of aangeleerd. Ze komen gewoon bij mij thuis, in mijn werkruimte, en ik ben gewoon Mirjam voor ze. Op gelijkwaardig niveau spreek ik ze aan en werk vooral vanuit improvisatie en intuïtie.
“Het leven zoals het zich hier en nu aandient”  is mijn startpunt, iedere dag weer. Er ligt geen nadruk op het komen tot een prestatie, maar in de vrijheid ontstaat  het  “er helemaal mogen zijn” en het plezier in creatief en spelend uiten. En: het werkt! Er is plezier!Creatieve begeleiding van mijn kinderen:

De afgelopen drie jaar heeft mijn oudste dochter pianoles van Mirjam gehad. Het viel mij op dat Mirjam vol geduld haar de liefde van de piano heeft bijgebracht. Niets moet, maar mag! Plezier komt op nummer 1 bij Mirjam.
Het afgelopen jaar schildert mijn jongste dochter bij Mirjam. Mijn dochters gaan steeds met veel plezier naar haar toe.. Ik heb opgemerkt dat zij goed kijkt naar de behoeften van mijn kinderen en hierop inspeelt. Wij zijn blij dat Mirjam op onze pad terecht is gekomen. Tenslotte zij wij ook blij dat zij haar wijsheid en liefde doorgeeft via haar lessen.

Trix

“Mirjam helpt mij om de innerlijke beelden die naar buiten willen komen, uit te schilderen.
Dat doet zij met veel geduld,  haar technische aanwijzingen zijn zeer toepasselijk en zij houdt mij gefocussed en helpt mij door te zetten wat ik wil.
De Individuele schilderbegeleiding van Mirjam is goed, en zij geeft mij alle ruimte om mijn eigen talent te ontdekken.
Jammer dat de tijd altijd voorbij vliegt met Mirjam !!!!”

Simone H.

Uitgebreidere achtergrondinformatie

Voor diegenen die serieus overwegen om beeldende therapie als ingang tot heling van een problematiek in te zetten, én voor hulpverleners die zich oriënteren op dit specifieke terrein voor cliënten en/of voor zichzelf als bijscholing:

Het creatief proces is letterlijk een scheppend proces. Door creatief bezig te zijn, ‘maken we nieuw’.  Eerst wordt er wel de ruimte gecreëerd om op een andere manier te kijken naar onszelf, de anderen, de wereld rondom ons. Door de wereld met andere ogen te bekijken stellen we onszelf in staat er andere betekenissen aan te verlenen.
Dat proces speelt zich ook af in de psychotherapie waar het gestructureerd en methodisch wordt uitgewerkt.
Het creatief proces dat vervat zit in kunst zoals Hartistiek dat aanbiedt, kan het psychotherapeutisch proces ondersteunen en bevruchten. In die zin werk ik graag ook samen met andere therapeuten in een proces/hulpvraag.

Daarnaast voeg ik er een dimensie aan toe, iets waar veel “nieuwe tijds- mensen” blij mee zullen zijn:
de innerlijke vrijheid van iemands persoon en beleving. Daarom lijkt soms structuur niet aanwezig in mijn sessies, maar daar staat een grote innerlijke belevingswereld tegenover die de cliënt weer rijkdom en wijsheid vanuit de bron kan doen vinden! En dat geeft een veel eerlijkere, zuivere basis zodat men niet weer een schijncomfort/schijnoplossing of een overlevingshouding creëert.

* Intuïtief of helend schilderen: zie AGENDA
betekent dat je steeds meer vanuit jouw inspiraties kunt schilderen, en dat werkt helend en bevrijdend. Ook dit werkt therapeutisch!

Een cursus of workshop geeft je een mogelijkheid van een gang naar jezelf, naar rust, bezinning, heling en expressie.
Door eerst een inkeer te ervaren (bijv. door visualisatie) kom je tot stilte en je komt beter tot jezelf. Daarin kan jij “zijn”. Obstakels in jezelf mogen er ook zijn.
Spelenderwijs wil ik mensen uitnodigen zichzelf nieuwe ruimte te geven. Dan ontstaat als vanzelf een inspiratie en de drang tot expressie, omdat je je verbonden weet  met jezelf, met je eigen unieke kracht. Dit is een uitgangspunt dat er eigenlijk bij de meesten van ons niet zo maar altijd is, dus ook daar kijken we samen naar.
We werken in dit alles met oefeningen, opdrachten, thema’s  en/of  vrije expressie. Door jezelf te openen en te verbinden met het schilderen, werkt alles als vanzelf helend.

In alle processen werk ik vanuit eigen ervaring, waardoor niet de theorie mijn motto is, maar ieders eigen unieke levenspad!